Fizikus MSc (mesterszak)

A BME fizikus MSc képzés elsősorban a szakirányú ismeretek elmélyítését célozza meg. Az első szemeszterben kiemelt fontosságú a legfrissebb kutatásokhoz kapcsolódó emelt szintű laboratóriumi gyakorlat. Az elméleti kurzusok széles palettájából választva az adott szakterület legfrissebb vívmányait ismerheted meg. Az első szemeszter végén választott diplomamunka-témához kapcsolódóan a képzés utolsó három szemeszterében napi szintű kutatási munkába kapcsolódsz be. Ennek köszönhetően sok esetben publikációkkal alátámasztott, magas színvonalú diplomamunkák születnek, melyek kiváló menetlevelek ahhoz, hogy tanulmányaidat a legnívósabb hazai vagy külföldi kutatóhelyeken folytathasd doktori képzés keretében.

A Fizikus MSc képzés megkezdésekor választanod kell a Kutató fizikus, Nanotechnológia és anyagtudomány, Nukleáris technika, Optika és fotonika és Orvosi fizika szakirányok közül.

Részletes mintatanterv