Fizika BSc (alapszak)

A fizikus oktatás első szintje a hároméves alapozó (BSc) képzés. Az alapozó tárgyak elsajátítása után választhatsz az emelt szintű ismereteket nyújtó fizikus szakirány és a kifejezetten gyakorlatorientált alkalmazott fizika szakirány között. Míg a fizikus szakirány kifejezetten a képzés második szintjére (MSc képzés) készít fel, az alkalmazott fizika szakirányon már akár a BSc diploma megszerzése után lehetőséged nyílik elhelyezkedésre (pl. elemző és ipari cégeknél).

Az alapképzés elvégzése után magasabb szintű szakirányú ismeretek szerezhetők a BME fizikus mesterképzés (MSc) keretében, de természetesen az alapozó tanulmányok tetszőleges egyetem fizikus vagy mérnöki MSc képzéséhez is kiváló alapot nyújtanak.

A tematikát tekintve az alapképzés elején koncentrálódnak a fizikusok eszköztárát képező matematika, számítástechnika, elektronika és méréstechnika kurzusok. A fizika fejezeteit először a megfigyelés oldaláról közelítve kísérleti fizika kurzusokon mutatjuk be. A képzés előrehaladtával a mélyebb megalapozottságú elméleti fizika tárgyak illetve szaktárgyak következnek. Alkalmazott fizika szakirányon az elméleti fizika tárgyak mellett több lehetőség jut gyakorlatorientált szaktárgyak hallgatására. Az alapképzést végigkíséri az intenzív laboratóriumi oktatás. A laborgyakorlatok során alapvető fizikai mennyiségek mérésén túl számos komplex mérési feladattal, OKTV vagy nemzetközi fizikai diákolimpia versenyfeladattal, vagy akár Nobel díjjal jutalmazott kutatási területhez kapcsolódó mérési feladattal találkozhatsz a kaotikus ingától a holográfiáig.

A képzés utolsó szemeszterében a szakdolgozat készítésén keresztül belekóstólhatsz a kutatói munka világába. A kutatási/fejlesztési projektekbe természetesen már korábban érdemes bekapcsolódni Tudományos Diákköri (TDK) munka keretében.

Az alábbi ábra szemléletesen összefoglalja a képzés szerkezetét, a részletes mintatanterv itt olvasható.