A matematikus MSc képzés

A BME-n két matematikus MSc szak működik: a matematikus mesterképzési szak és az alkalmazott matematikus mesterképzési szak. A képzés megvalósításában számos a kutatás-fejlesztés-innovációban élenjáró cég munkatársa vesz részt.

A képzések célja:

  • Magas szintű ismeretek átadása a klasszikus és  modern matematika alapjait és a napjaink kutatási területeit ismertető szaktárgyakon keresztül.
  • Gyakorlati problémák iránt érzékeny szakemberek képzése.

Mindkét szakon fontos szerepet kap a:

  • modellalkotási képesség;
  • kreativitás;
  • jó analitikus gondolkodás;
  • problémamegoldó készség;
  • széleskörű matematikai eszköztár;
  • modern alkalmazási területek;
  • csapatmunka;
  • informatikai ismeretek bővítése.

Tájékoztató a mesterképzési szakokról

Matematikus mesterképzési szak

A képzés nyelve: magyar.

A gazdag, sokoldalú tárgykínálat lehetővé teszi az érdeklődési területhez illeszkedő egyéni tanulmányi rend kialakítását.

Az algebra, analízis, diszkrét matematika, számításelmélet, geometria, operációkutatás, számelmélet, valószínűségszámítás és matematikai statisztika alapvető eredményei, a matematika legfontosabb alkalmazási területei és a szakma gyakorlásához szükséges matematikai programcsomagok ismerhetők meg.

A klasszikus témakörök mellett a matematika számos modern területét is el lehet sajátítani az adattudománytól kezdve a gépi tanulás és a mesterséges intelligencia matematikai módszerein keresztül a kvantuminformációelmélet alapjaiig.

Ezen a szakon végzett hallgatók elsősorban a matematikai kutatással, fejlesztéssel foglalkozó hazai és külföldi kutatóhelyeken, felsőoktatási intézményekben, nagyobb általános szakmai tájékozottságot igénylő cégeknél, munkahelyeken tudnak sikeresen elhelyezkedni. Ezeken kívül lehetőség van bekapcsolódni az Intézetben működő Kvantum-információelmélet, illetve Sztochasztika Kutatócsoportok munkájába is.

A részleteket itt nézheted meg.

Alkalmazott matematikus mesterképzési szak

A képzés nyelve specializációtól függően magyar vagy angol.

Specializációk:

 

Az operációkutatás specializációa témakör modern területeit, a lineáris-, nemlineáris-, kombinatorikus- és sztochasztikus optimalizálást, a játékelméletet és irányításelméletet, valamint mindezek alkalmazási lehetőségeit mutatja be.

Az angol nyelvű pénzügy-matematika specializáció felkészít a sztochasztikus és pénzügyi folyamatok, valamint a biztosítási kérdések matematikai elemzésére, modellezésére, továbbá a statisztikai programcsomagok használatára.

Az ugyancsak angol nyelvű sztochasztika specializáció pedig a különböző véletlen jelenségekben megnyilvánuló törvényszerűségek felismerésére, azok tudományos igényű kísérleti tanulmányozására és elméleti értelmezésére készít fel.

Mindkét szakon fontos szerepet töltenek be a Témalabor és a Matematikai modellalkotás című tárgyak. Ezek keretében olyan érdekes, aktuális természettudományos, műszaki, ipari, társadalomtudományi, orvostudományi és gazdasági hátterű problémákat ismerhetnek meg a hallgatók, amelyek megoldásában komoly szerephez jutnak a matematikai módszerek és a matematikus gondolkodás.

Ezeken kívül az Intézet minden tanszékén működnek különdöbő szemináriumok, melyek keretében a hallgatók az éppen aktuális kutatási témákkal ismerkedhetnek meg.

A részleteket itt nézheted meg.

Matematikai Modellalkotás Szeminárium

A szorgalmi időszakban hetente megtartott Matematikai Modellalkotás szeminárium célja, hogy a matematika szakokra járó hallgatókat megismertesse különöböző alkalmazásokkal. Az eseménysor keretében neves kutatók, illetve különböző vállalatok képviselői mutatják be a saját szakterületükön keresztül az alkalmazási lehetőségek sokszínűségét.

A szeminárium honlapja

Alkalmazott Matematikai Nap

Az Alkalmazott Matematikai Nap egy minden évben megrendezésre kerülő esemény, melynek keretében az érdeklődők a matematika alkalmazásairól hallgathatnak meg előadásokat világhírű kutatóktól.

Alkalmazott Matematikai Nap 2023

Alkalmazott Matematikai Nap 2022

Alkalmazott Matematikai Napok 2021

Alkalmazott Matematikai Nap 2019

Alkalmazott Matematikai Nap 2018

Alkalmazott Matematikai Nap 2017

Alkalmazott Matematikai Nap 2016

Alkalmazott Matematikai Nap 2015

Alkalmazott Matematikai Nap 2014

Alkalmazott Matematikai Nap 2013

"Az alkalmazott matematika talán a legfontosabb közös nevező az BME-n zajló minőségi kutatásokban, a nemzetközileg beágyazott kutatási témák mintegy fele köthető ide."