A matematikus MSc képzés

Két matematikus MSc képzés van a BME-n: a matematikus mesterképzési szak és az alkalmazott matematikus mesterképzési szak. E két mesterképzési szak fontosabb közös adatai:

  • Végzettségi szint: MSc
  • Tagozat: nappali
  • Képzési idő: 4 félév
  • Felvételi: a diplomamunka felmérésére személyes meghallgatáson, és beszélgetés a hallgató motiváltságának és tájékozottságának felmérésére. A felvételi eljárás részletei itt találhatók.
  • Finanszírozási forma: államilag támogatott és önköltséges (régen költségtérítéses).

A képzés három fő részre tagolódik: Elméleti alapozás, Szakmai törzsanyag és Differenciált szakmai ismeretek átadása.

A matematikus mesterképzési szak egyedi adatai

A specializációnak megfelelő ismeretanyagot nagyrészt kötelező illetve kötelezően választható tantárgyak elvégzésével lehet megszerezni.

A gazdag, sokoldalú tárgykínálat lehetővé teszi a hallgató érdeklődési köréhez illeszkedő tanulmányi rend kialakítását.

A matematikus mesterképzési szakon végzett hallgatók elsősorban a matematikai kutatással foglalkozó intézményekben, egyetemeken, kutatóintézetekben, és nagyobb általános szakmai tájékozottságot igénylő munkahelyeken tudnak elhelyezkedni.

A részleteket itt nézheted meg.

Az alkalmazott matematikus mesterképzési szak egyedi adatai

A specializációnak megfelelő ismeretanyagot nagyrészt kötelező illetve kötelezően választható tantárgyak elvégzésével lehet megszerezni.

Specializációk, a képzést végzettek tevékenységi köre:

Az alkalmazott analízis specializációt választók megismerkednek több, a fizikai alkalmazásokban nélkülözhetetlen modern matematikai területtel és a matematikai analízis néhány alkalmazásával a természettudományos, ipari és üzleti szférában.

Az operációkutatás specializáción végzettek képesek lesznek különféle (ipari, kereskedelmi, pénzügyi, mezőgazdasági, kommunikációs) rendszerek irányítási, működtetési és optimalizálási problémáinak modellezésére és megoldására.

A pénzügy-matematika (angol nyelvű) specializáció végzett hallgatói alkalmasak sztochasztikus és pénzügyi folyamatok, biztosítási kérdések matematikai elemzésére, az eredmények értelmezésére.

A sztochasztika (angol nyelvű) specializáción végzők alkalmasak a különböző jelenségekben megnyilvánuló véletlenszerű törvényszerűségek felismerésére, azok tudományos igényű és kísérleti tanulmányozására.

A részleteket itt nézheted meg.

Bepillantás az alkalmazott matek világába

Alkalmazott Matematikai Nap 2018

Alkalmazott Matematikai Nap 2017

Alkalmazott Matematikai Nap 2016

Alkalmazott Matematikai Nap 2015

Alkalmazott Matematikai Nap 2014

Alkalmazott Matematikai Nap 2013

"Az alkalmazott matematika talán a legfontosabb közös nevező az BME-n zajló minőségi kutatásokban, a nemzetközileg beágyazott kutatási témák mintegy fele köthető ide."