A matematika BSc képzés

Matematika Bsc oktatásunkat úgy építettük fel, hogy végzőseink korszerű, sokszínű, alapos és jól használható tudással rendelkezzenek, akár tanulmányaik folytatása, akár a munka világában való megmérettetésük mellett döntenek. Bizton állíthatjuk, hogy Matematika BSc képzésünk választása előremutató, bölcs és kifizetődő döntés, mely ráadásul megajándékoz a matematikai tudás megszerzésének, a matematikai gondolkodás elsajátításának élményével.

A Matematika alapképzési szak fontosabb adatai:

  • Végzettségi szint: BSc
  • Tagozat: nappali
  • Finanszírozási forma: államilag támogatott és önköltséges (régen költségtérítéses)
  • Képzési idő: 6 félév
  • Képzés nyelve: magyar
  • Felvételi tárgyak: matematika (emelt szinten ajánlott) és egy a következők közül: biológia / fizika / földrajz / informatika / kémia / természettudomány (A felkészülésben az alfa.bme.hu oldal is segítséget nyújthat.)
  • Specializációk: elméleti, alkalmazott

A matematika alapszak főbb tanulmányterületei: algebra, analízis, geometria, informatika, numerikus módszerek, valószínűségszámítás és statisztika, fizika, gazdasági és humán ismeretek, szakirány tárgyak. Az első három félévben a matematika alapismereteinek elsajátítása folyik. Ekkor az alapvető matematikai tárgyakon kívül számítástechnikai ismeretek (ahol matematikai programokkal, ill. a programozás alapjaival ismerkednek hallgatóink), valamint természettudományos és közismereti tárgyak oktatása zajlik (mint például a fizika, illetve a különböző gazdasági tárgyak). Ezt követően a hallgatók két specializáció közül választhatnak.

Az elméleti specializációt azon hallgatóknak ajánljuk, akik szeretnék a matematika egyes ágait mélyebben megérteni és azt tervezik, hogy tanulmányaikat folytatják majd az erre épülő mesterszakon. Ebben a képzésben a matematikai alapismereteik elmélyítése mellett újabb témakörökbe (mint például a parciális differenciálegyenletek elmélete) is bepillantást nyerhetnek hallgatóink.

Az alkalmazott specializációt azon hallgatóinknak ajánljuk, akik az elméleti kutatómunkával szemben inkább a gyakorlati hasznosításhoz éreznek nagyobb kedvet. Számukra olyan kurzusokat dolgoztunk ki, amelyek segítenek a matematika információtechnológiai, gazdasági, műszaki, stb. alkalmazásaiban eligazodni. Természetesen e specializációt választó hallgatóknak is van lehetőségük tanulmányaikat mesterszakon folytatni.