Fizikus-mérnök alapszak

A BME Természettudományi Kara új, angol nyelvű FIZIKUS-MÉRNÖK alapszakot tervez indítani 2023 szeptemberétől.  

Az egyre erősödő hazai és nemzetközi technológia-intenzív K+F cégek nagy számban várnak természettudományos és mérnöki ismeretekkel egyaránt rendelkező, kreatív kutatásfejlesztési feladatokba bekapcsolódó szakembereket. Erre az igényre válaszolva a BME új FIZIKUS-MÉRNÖK alapszakot indít. 

A képzési program olyan dinamikusan fejlődő területekre összpontosít, mint a kvantum- és nanotechnológia, intelligens anyagok, adattudomány és mesterséges intelligencia, fotonika, illetve fenntartható energetika és nukleáris technológia. Ezeken az új technológiai kihívásokra fókuszáló területeken ipari partnereinkkel együttműködve kínálunk világszerte versenyképes, sokoldalú tudást.  

 

Olyan multidiszciplináris háttérrel rendelkező kreatív kutatókat képzünk, akiket már tanulmányaik alatt bevonunk az élvonalbeli technológiai cégek K+F tevékenységébe. Az gyakorlati ipari és kutatói képzést vezető hazai és nemzetközi K+F cégek, mint például a Semilab, Bosch, Siemens, Nokia, Femtonics, Mediso, valamint alkalmazott tudományra és technológiára fókuszáló kutatóintézetek biztosítják.

Fizikus-mérnök hallgatóinknak a mérnöki, fizikai, matematikai, számítástechnikai, adattudományi, valamint menedzsment kurzusok gondosan kiegyensúlyozott portfólióját kínáljuk.

A fizikus-mérnök hallgatók tantervében a technológiai szempontok hangsúlyosak, ugyanakkor a mérnöki gyakorlatnál jóval erősebben fókuszálunk természettudományi oktatásra. A tudományos és technológiai ismeretek ilyen kombinációja egyedi tudással vértezi fel hallgatóinkat a kreatív és innovatív K+F munkára. A tanult készségek olyan gyorsan fejlődő területeken kamatoztathatók, mint a kvantitatív adattudomány, a nano- és kvantumtechnológia, vagy a nukleáris technológiák és medicina.
 

Programunk egyik kulcseleme az adattudomány: a fejlett adatgyűjtés, vizualizáció és adatfeldolgozás, valamint a gépi tanulás az általunk tanított alapvető készségek részét képezik, melyek ma szinte minden K+F területen nélkülözhetetlenek.

Az új képzés minden kurzusa angol nyelvű, de középszintű nyelvtudás elegendő már a kezdéshez, mert a magyar hallgatók sok anyanyelvi segítséget kapnak. Számukra az első évben magyar nyelvű előadás-felvételeket és jegyzeteket, illetve a teljes képzés során magyar nyelvű konzultációt és számonkérést is biztosítunk, lehetővé téve az angol szaknyelv fokozatos elsajátítását és használatát. Mindemellett lehetőséget kínálunk az angol nyelvtudás fejlesztésére: nyelvi és szaknyelvi kurzusokot kínálunk hallgatóinknak a tudományos fogalmazás, a mérnöki szaknyelv, illetve a prezentációs és kommunikációs készségfejlesztés terén.

Végzett fizikus-mérnök hallgatóink akár azonnal elhelyezkedhetnek innovatív K+F cégeknél, de folytathatják tanulmányaikat mérnöki mesterszakokon, vagy a BME fizika vagy alkalmazott matematika mesterképzésein is.  Legelhivatottabb diákjaink az MSc fokozat megszerzése után beiratkozhatnak doktori iskolánkba, ahol kiemelten képzett kutatókká válnak.

Jelenleg három specializációt kínálunk:

NANOTECHNOLÓGIA ÉS KVANTUMALKALMAZÁSOK specializációnk a jövő technológiáira összpontosít. A képzés olyan területeket ölel fel, mint nanoszerkezetek fejlesztése és gyártása, valamint valkalmazásuk újszerű szenzorarchitektúrákban, információfeldolgozási technológiákban, illetve kvantumkommunikáció és kvantumszámítástechnika területén. 

A NUKLEÁRIS TECHNOLÓGIÁK ÉS FENNTARTHATÓ ENERGETIKA specializáció a fenntarthatóság területén felmerülő problémákra és kutatásokra fókuszál, különös tekintettel a nukleáris technológiákra, azok orvosi alkalmazásaira és a fúziós kutatásra. Az egyetemen található oktatóreaktorunk egyedülálló képzési környezetet kínál a nukleáris tanulmányokhoz. 

Napjainkban a mesterséges intelligencia (MI) és az adattudomány a jelfeldolgozási és mérési technikák nélkülözhetetlen összetevői. A TUDOMÁNYOS ADATELEMZÉS specializációnk az MI technikák és "big data" adatelemzési módszerek képzését kínálja, fejlett adatgyűjtési, adatfeldolgozási és adatmodellező eszközökkel kombinálva.